Rolovací mříže

Rolovací mříže lze využít jak pro privátní, tak pro průmyslové prostředí. Záleží především na Vašich požadavcích a konkrétním zadání.

Vlastní pancíř těchto mříží je tvořen ocelovými nebo hliníkovými profily různých tvarů a velikostí. Hlavní důraz je kladen na vysokou bezpečnost, odolnost proti průrazu a na estetičnost.

Galerie rolovací mříže